Ê-sai 40:15

Ê-sai 40:15 BPT

Các dân tộc đều giống như giọt nước nhỏ xíu trong thùng; chẳng khác nào một hạt bụi trên cân của Ngài. Đối với Ngài các hải đảo chỉ như bụi nhuyễn trên cân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share