Ê-sai 39:4

Ê-sai 39:4 BPT

Ê-sai hỏi tiếp, “Họ thấy gì trong cung vua?” Ê-xê-chia đáp, “Họ thấy tất cả mọi thứ trong cung của ta. Ta khoe với họ tất cả của cải ta có.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 39:4