Ê-sai 35:9

Ê-sai 35:9 BPT

Sẽ không còn sư tử sống ở đó, hay ác thú qua lại đường ấy. Sẽ không ai thấy chúng nó nữa. Đường đó sẽ chỉ dành cho những kẻ được Thượng Đế cứu chuộc
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share