Ê-sai 35:7

Ê-sai 35:7 BPT

Người ta sẽ thấy ảo ảnh giống như hồ nước, nhưng chính ra là hồ nước thật. Nơi chó rừng sống trước kia, nay cỏ và cây sống dưới nước sẽ mọc lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share