Ê-sai 35:10

Ê-sai 35:10 BPT

những ai được CHÚA giải phóng sẽ trở về đó. Họ sẽ vui mừng đi vào Xi-ôn, và niềm vui của họ sẽ còn mãi mãi. Họ sẽ vô cùng vui mừng hớn hở, còn cảnh đau buồn khổ sở chỉ là chuyện xa xưa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share