Ê-sai 35:1

Ê-sai 35:1 BPT

Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng; đồng hoang sẽ hớn hở và trổ hoa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share