YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 32

32
Các lãnh tụ phải công bằng và ngay thẳng
1Vua sẽ cai trị một cách công chính,
và các lãnh tụ sẽ quyết định hợp lý.
2Mỗi một lãnh tụ#32:2 lãnh tụ Nguyên văn, “vua” hay “người.” như nơi tránh gió,
như chỗ trú ẩn an toàn khỏi bão tố,
như suối nước trong đất khô,
và như bóng mát của khối đá lớn trong đất nóng.
3Mắt của những kẻ thấy được sẽ mở ra,
tai của những kẻ nghe được sẽ chú ý.
4Ai đang nhẹ dạ sẽ hiểu biết.
Ai hiện ú ớ sẽ nói rõ ràng và lưu loát.
5Các ngươi sẽ không cho kẻ ngu là vĩ nhân,
hoặc tôn kính kẻ ác nữa.
6Kẻ ngu#32:6 Kẻ ngu Đây ám chỉ những người không theo Thượng Đế và vâng theo những lời dạy khôn ngoan của Ngài. nói những lời ngu dại,
trong lòng nó manh tâm chuyện ác.
Kẻ ngu làm chuyện gian ác,
nói phạm thượng nghịch cùng CHÚA.
Kẻ ngu không cho người đói
được miếng ăn hay cho người khát được miếng nước.
7Kẻ ác dùng mưu ác.
Nó âm mưu cướp đoạt hết của cải người nghèo.
Dùng lời dối trá tiêu diệt kẻ nghèo,
dù cho khi họ nắm phần phải.
8Nhưng lãnh tụ tốt tính chuyện tốt lành,
và những việc tốt đó giúp họ vững vàng.
Thời kỳ khó khăn sắp đến
9Hỡi các đàn bà hiện không âu lo,
hãy đứng lên nghe ta.
Hỡi các đàn bà hiện đang yên ổn,
hãy nghe ta nói.
10Hỡi các đàn bà hiện đang an ninh,
sau một năm các ngươi sẽ lo sợ.
Vì sẽ không còn nho để hái cũng
không còn hoa quả mùa hè để gom lại.
11Hỡi các đàn bà hiện không âu lo,
các ngươi nên run sợ.
Hỡi các đàn bà hiện đang an ninh nên run rẩy.
Hãy cởi bỏ áo quần tốt đẹp các ngươi
và quấn vải sô quanh hông.
12Hãy đấm ngực buồn rầu
vì đồng ruộng trước kia tốt tươi nay hoang dại.
Hãy kêu khóc vì dây nho trước kia sai trái
nay không ra trái nữa.
13Hãy kêu khóc cho xứ dân ta,
là nơi chỉ có gai gốc và cỏ dại mọc.
Hãy khóc cho thành trước kia an vui
và cho tất cả mọi nhà trước đây hớn hở.
14Cung vua sẽ bỏ hoang mãi mãi;
dân chúng sẽ rời bỏ nơi phồn hoa đô hội.
Các thành lũy và các tháp cao sẽ hoang vắng.
Lừa rừng sẽ sống ở đó,
và chiên sẽ đến đó ăn cỏ.
15Việc đó sẽ kéo dài cho đến khi
Thượng Đế đổ Thần linh Ngài trên chúng ta.
Lúc đó sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu
và đồng ruộng phì nhiêu sẽ trở thành rừng rú.
16Và dù cho ở trong sa mạc cũng có công lý,
và lẽ công bằng cũng sẽ có nơi đồng ruộng phì nhiêu.
17Sự công bình đó sẽ mang lại hoà bình và an ninh mãi mãi.
18Dân ta sẽ sống trong các nơi an ninh,
trong các nhà yên ổn và ở những nơi an bình thảnh thơi.
19Mưa đá sẽ tiêu hủy rừng rậm,
thành phố sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy.
20Nhưng các ngươi sẽ hớn hở
khi gieo giống gần các suối nước
hoặc khi ngươi thả trâu bò và lừa đi rông.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy