Ê-sai 2:22

Ê-sai 2:22 BPT

Chớ nên nhờ cậy con người giải cứu ngươi, vì họ chỉ là người; chẳng thể nào giúp được ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share