Ê-sai 2:17

Ê-sai 2:17 BPT

Lúc đó những kẻ kiêu căng sẽ bị hạ xuống, chúng sẽ cúi đầu xấu hổ, vì chỉ có một mình CHÚA được tôn cao
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share