Ê-sai 2:13

Ê-sai 2:13 BPT

Ngài sẽ đốn ngã các cây hương nam Li-băng cao vút, và các cây sồi to lớn của Ba-san
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share