Ô-sê 6
BPT

Ô-sê 6

6
Phần thưởng nếu trở lại // cùng Chúa
1“Nầy, chúng ta hãy trở về cùng CHÚA.
Ngài đã đánh chúng ta,
nhưng sẽ chữa lành chúng ta.
Ngài đã làm chúng ta bị thương,
nhưng sẽ băng bó các vết thương chúng ta.
2Trong hai ngày, Ngài sẽ đặt sự sống mới trong chúng ta;
đến ngày thứ ba Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại
để chúng ta sống trong sự hiện diện Ngài
3và nhìn biết Ngài.
Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu về CHÚA;
Ngài chắc chắn sẽ đến cùng chúng ta
như bình minh đến vậy.
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa,
Như mưa xuân nhuần tưới đất.”
Dân chúng không trung thành
4CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
ta phải đối với ngươi ra sao?
Hỡi Giu-đa, ta phải làm gì cho ngươi?
Sự thành tín ngươi như sương mai,
như sương sa biến mất vào sáng sớm.
5Ta đã dùng các nhà tiên tri ta
cảnh cáo các ngươi,
rằng ta sẽ giết và tiêu diệt các ngươi.
Công lý ta sẽ xuất hiện như ánh sáng chói lọi.
6Ta muốn tình yêu trung thành hơn các sinh tế.
Ta muốn mọi người nhìn biết ta
hơn của lễ thiêu.
7Nhưng họ đã phá giao ước
như A-đam đã làm#như A-đam đã làm 6:7 Xem Sáng 3.;
chúng đã không trung thành với ta.
8Ghi-lê-át là thành của dân chuyên làm ác;
các dấu chân chúng nó dính đầy máu.
9Các thầy tế lễ giống như những tên cướp
rình tấn công người ta;
chúng giết người ta trên đường đi đến Sê-chem#Sê-chem 6:9 Một thành ẩn náu mà dân chúng có thể đến để được bảo vệ.
và làm chuyện độc ác.
10Ta đã thấy những việc kinh khủng trong dân#dân 6:10 Nguyên văn, “nhà.” Đây có thể ám chỉ hoàng gia của xứ Ít-ra-en. Ít-ra-en.
Hãy nhìn tình trạng mãi dâm trong Ít-ra-en;
Ít-ra-en đã trở nên nhơ nhớp.
11Hỡi Giu-đa, ta đã định thời gian gặt hái cho ngươi
khi ta sẽ mang dân ta từ chốn lưu đày trở về#mang dân ta từ chốn lưu đày trở về 6:11 Hay “Việc ấy sẽ xảy ra khi ta phục hồi tài sản của dân ta.”.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.