YouVersion Logo
Search Icon

Ô-sê 1

1
1CHÚA phán cùng Ô-sê, con trai Bê-e-ri trong đời U-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am con trai Giê-hô-ách làm vua Ít-ra-en.
Vợ con Ô-sê
2Đây là lời phán đầu tiên của CHÚA cho Ô-sê, “Hãy đi lấy một người đàn bà bất chính để sinh con bất chính vì dân xứ nầy đã hoàn toàn bất chính cùng CHÚA.”
3Vậy Ô-sê đi lấy Gô-me, con gái Đíp-la-im. Nàng thụ thai và sinh ra một con trai cho Ô-sê. 4CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Ghít-rê-ên vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừng phạt gia đình Giê-hu vì những người nó giết tại Ghít-rê-ên.#1:4 những người nó giết tại Ghít-rê-ên Xem II Vua 9-10 về chuyện Giê-hu dấy loạn trong Thung lũng Ghít-rê-ên. Trong tương lai ta sẽ chấm dứt nước#1:4 nước Nguyên văn, “nhà.” Đây có thể nghĩa là hoàng gia của nước ấy. Ít-ra-en 5và bẻ gãy cung của nó trong Thung lũng Ghít-rê-ên.”
6Gô-me lại mang thai nữa và sinh ra một con gái. CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Lô-Ru-ha-ma,#1:6 Lô-Ru-ha-ma Nghĩa là “không thương được” trong tiếng Hê-bơ-rơ. vì ta sẽ không thương Ít-ra-en, nhất định không tha thứ nó nữa. 7Nhưng ta sẽ thương xót dân Giu-đa. Ta sẽ giải cứu họ, không phải bằng cung tên, gươm giáo, ngựa, người cỡi ngựa, hay vũ khí chiến tranh. Chính ta, CHÚA và là Thượng Đế sẽ giải cứu họ bằng quyền năng của ta.”#1:7 bằng quyền năng của ta Nguyên văn, “do CHÚA là Thượng Đế họ.”
8Sau khi Gô-me dứt sữa Lô-Ru-ha-ma thì nàng lại thụ thai và sinh ra một trai nữa. 9CHÚA phán, “Hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi,#1:9 Lô-Am-mi Nghĩa là “không phải dân ta” trong tiếng Hê-bơ-rơ. vì các ngươi không phải là dân ta, ta cũng không phải là Thượng Đế của các ngươi.
Lời hứa của Chúa cho dân Ít-ra-en
10Nhưng số dân Ít-ra-en sẽ đông như cát bãi biển, không ai đếm được. Họ trước kia được gọi, ‘Không phải dân ta,’ nhưng về sau họ sẽ được gọi là ‘con cái của Thượng Đế hằng sống.’
11Dân Giu-đa và Ít-ra-en sẽ họp nhau lại và đồng chọn một vị lãnh tụ cho mình. Họ sẽ từ xứ mình đi lên#1:11 từ xứ mình đi lên Nghĩa là “dân cư quá đông đúc so với đất họ đang ở.” vì ngày của Ghít-rê-ên#1:11 Ghít-rê-ên Nghĩa là “Thượng Đế sẽ trồng” trong tiếng Hê-bơ-rơ. quả thật trọng đại.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;