Ô-sê 1:9

Ô-sê 1:9 BPT

CHÚA phán, “Hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi, vì các ngươi không phải là dân ta, ta cũng không phải là Thượng-Đế của các ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share