Ô-sê 1:11

Ô-sê 1:11 BPT

Dân Giu-đa và Ít-ra-en sẽ họp nhau lại và đồng chọn một vị lãnh tụ cho mình. Họ sẽ từ xứ mình đi lên vì ngày của Ghít-rê-ên quả thật trọng đại.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share