Ô-sê 1:10

Ô-sê 1:10 BPT

Nhưng số dân Ít-ra-en sẽ đông như cát bãi biển, không ai đếm được. Họ trước kia được gọi, ‘Không phải dân ta,’ nhưng về sau họ sẽ được gọi là ‘con cái của Thượng-Đế hằng sống.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share