Hê-bơ-rơ 6:9

Hê-bơ-rơ 6:9 BPT

Các anh chị em thân mến, chúng tôi nói với các anh chị em như thế nhưng thật tình chúng tôi mong anh chị em làm nhiều điều tốt hơn nữa là những điều dẫn anh chị em đến sự cứu rỗi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share