Hê-bơ-rơ 12:18

Hê-bơ-rơ 12:18 BPT

Anh chị em chưa đến gần hòn núi có thể rờ được và đang bốc cháy, hoặc đến chỗ tăm tối, buồn bã và giông bão.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share