Hê-bơ-rơ 12:1

Hê-bơ-rơ 12:1 BPT

Những người ấy vây quanh chúng ta và chứng minh ý nghĩa của đức tin qua đời sống họ. Cho nên chúng ta hãy tham dự cuộc chạy đua trước mặt chúng ta, đừng bỏ cuộc. Chúng ta hãy dẹp bỏ khỏi đời sống những chướng ngại vật và tội lỗi dễ trì kéo chúng ta lại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Hê-bơ-rơ 12:1

Share