Ha-ba-cúc 2:8

Ha-ba-cúc 2:8 BPT

Vì ngươi đã đánh cắp của nhiều dân, nên những kẻ còn sót lại sẽ chiếm của cải ngươi. Vì ngươi đã giết hại nhiều người, tiêu hủy nhiều nước, đô thị và cư dân trong đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share