Ha-ba-cúc 2:6

Ha-ba-cúc 2:6 BPT

Nhưng các dân nào đã bị người Ba-by-lôn làm hại sẽ cười chúng. Họ sẽ chế giễu người Ba-by-lôn và bảo, ‘Khốn cho kẻ ăn cắp nhiều thứ bắt người khác đóng góp cho mình để làm giàu, Tình trạng nầy sẽ kéo dài bao lâu nữa?’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share