Ha-ba-cúc 2:5

Ha-ba-cúc 2:5 BPT

Như rượu có thể phỉnh con người, những kẻ tự phụ sẽ không sống lâu, vì sự ao ước chúng nó như huyệt mả mong ước cái chết, và như thần chết tham lam. Chúng thu gom các dân khác về cho mình và thu các nước khác về với mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share