Ha-ba-cúc 2:18

Ha-ba-cúc 2:18 BPT

Thần tượng thật vô ích vì do tay người làm ra; nó chỉ là bức tượng dạy điều dối trá. Kẻ làm ra nó mong việc tay mình làm ra sẽ giúp mình. Nhưng nó làm ra tượng không biết nói!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share