Ha-ba-cúc 2:17

Ha-ba-cúc 2:17 BPT

Ngươi đã làm hại lắm người trong Li-băng, nhưng nay đến phiên ngươi sẽ bị tổn hại. Ngươi giết hại vô số súc vật nơi đó, nên bây giờ ngươi đâm ra sợ hãi vì điều mình làm cho xứ, các đô thị, và dân sống trong đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share