Ha-ba-cúc 2:15

Ha-ba-cúc 2:15 BPT

Khốn cho kẻ phục rượu người láng giềng mình, rót rượu từ trong bình ra cho họ uống cho đến khi họ say sưa để nó nhìn sự trần truồng của họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share