Ha-ba-cúc 2:10

Ha-ba-cúc 2:10 BPT

Vì ngươi đã âm mưu gian ác, làm những điều nhơ nhuốc, khiến cho gia đình ngươi xấu hổ về ngươi. Cho nên chính ngươi sẽ mất mạng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share