Sáng thế 43:33

Sáng thế 43:33 BPT

Bàn của các anh em Giô-xép đặt đối diện với bàn của ông, và được xếp ngồi theo thứ tự tuổi tác, từ lớn tuổi nhất đến nhỏ tuổi nhất. Họ nhìn nhau vì quá sức kinh ngạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share