Sáng thế 43:32

Sáng thế 43:32 BPT

Vậy họ dọn cho Giô-xép một bàn riêng, các anh em ông ăn một bàn riêng, còn những người Ai-cập cùng dự tiệc thì ngồi ở một bàn khác vì người Ai-cập không chịu ăn chung với người Hê-bơ-rơ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share