Sáng thế 43:27

Sáng thế 43:27 BPT

Giô-xép hỏi thăm sức khoẻ họ. Ông hỏi, “Sức khoẻ của ông cha già mà các anh nói với tôi ra sao? Ông còn sống không?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share