Sáng thế 43:15

Sáng thế 43:15 BPT

Vậy các anh em mang quà biếu theo. Họ mang theo gấp đôi số tiền đã mang lần trước, cũng mang Bên-gia-min theo nữa. Họ vội vàng đi xuống Ai-cập và ra trình diện Giô-xép.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share