Sáng thế 42:9

Sáng thế 42:9 BPT

Giô-xép nhớ lại mấy chiêm bao về các anh em quì mọp trước mặt mình. Ông quát, “Các anh là lũ do thám đến đây để xem chỗ yếu ớt trong xứ ta!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share