Sáng thế 42:7

Sáng thế 42:7 BPT

Khi thấy họ, Giô-xép nhận ra ngay nhưng giả bộ không biết. Ông gắt gỏng hỏi, “Các anh ở đâu tới?” Họ trả lời, “Dạ chúng tôi từ xứ Ca-na-an đến để mua lương thực.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share