Sáng thế 42:37

Sáng thế 42:37 BPT

Ru-bên liền thưa với cha rằng, “Cha ơi, nếu con không mang Bên-gia-min về thì cha cứ việc giết hai đứa con trai của con đi. Cha hãy giao em cho con, con sẽ mang nó về bình yên cho cha.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share