Sáng thế 42:19

Sáng thế 42:19 BPT

Nếu các anh quả là người lương thiện thì một người trong các anh phải ở lại đây ngồi tù còn những người khác đi về mang thóc cứu đói cho gia đình các anh
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share