Sáng thế 42:16

Sáng thế 42:16 BPT

Một người trong các anh đi về mang em út xuống. Những người còn lại phải ngồi tù ở đây để ta xem các anh nói thật hay không. Nếu không thì ta chỉ mạng sống vua mà tin chắc rằng các anh là lũ do thám.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share