Sáng thế 42:15

Sáng thế 42:15 BPT

Nhưng ta cho một cơ hội để các anh chứng tỏ mình nói thật. Ta chỉ mạng sống vua mà thề rằng các anh không được phép rời nơi đây cho đến khi đứa em út xuống đây.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share