Sáng thế 24:8

Sáng thế 24:8 BPT

Nếu cô ta không chịu đi về với anh thì anh khỏi mắc lời hứa hôm nay. Nhưng anh chớ bao giờ mang con ta về xứ ấy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share