Sáng thế 24:59

Sáng thế 24:59 BPT

Vậy họ để Rê-be-ca cùng người vú nuôi đi với người đầy tớ của Áp-ra-ham và những người đồng hành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share