Sáng thế 24:54

Sáng thế 24:54 BPT

Người đầy tớ cùng các bạn đồng hành dùng bữa và nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau khi thức dậy, người đầy tớ bảo, “Tôi xin phép trở về với chủ tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share