Sáng thế 24:53

Sáng thế 24:53 BPT

Rồi ông trao cho Rê-be-ca nữ trang bằng vàng, bạc và áo quần. Ông cũng biếu cho anh cô và mẹ cô nhiều tặng phẩm quí giá.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share