Sáng thế 24:42

Sáng thế 24:42 BPT

Hôm nay trong khi đang ngồi ở suối nước nầy tôi thầm nguyện: Lạy CHÚA là Thượng Đế của Áp-ra-ham chủ con, xin cho chuyến đi của con thành công.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share