Sáng thế 24:41

Sáng thế 24:41 BPT

Nếu họ không chịu gả con gái để làm vợ cho con ta thì con khỏi thất hứa.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share