Sáng thế 24:37

Sáng thế 24:37 BPT

Chủ tôi đã buộc tôi hứa như sau, ‘Đừng bao giờ kiếm vợ cho con trai ta trong vòng các thiếu nữ Ca-na-an, mặc dù ta đang sống giữa họ
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share