Sáng thế 24:30

Sáng thế 24:30 BPT

Khi nghe cô kể lại và thấy chiếc nhẫn cùng các vòng đeo trên tay em gái mình, La-ban vội chạy ra giếng thì gặp người đầy tớ vẫn đang đứng bên các lạc đà cạnh giếng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share