Sáng thế 24:3

Sáng thế 24:3 BPT

Phải hứa với ta, có CHÚA là Thượng Đế của trời đất chứng giám, rằng anh sẽ không kiếm vợ nào cho con trai ta trong vòng các thiếu nữ Ca-na-an, mặc dù ta đang sống giữa họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share