Sáng thế 24:22

Sáng thế 24:22 BPT

Sau khi các lạc đà uống xong, ông trao cho Rê-be-ca một chiếc nhẫn vàng nặng khoảng một phần năm lượng, hai vòng đeo tay vàng mỗi cái nặng bốn lượng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share