Sáng thế 24:21

Sáng thế 24:21 BPT

Người đầy tớ im lặng nhìn cô. Ông muốn biết chắc xem CHÚA có giúp chuyến đi của mình thành công hay không.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share