Sáng thế 24:11

Sáng thế 24:11 BPT

Chiều đến khi các thiếu nữ đi ra lấy nước, anh cho các con lạc đà quì xuống nơi giếng nước ngoài thành phố.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share