Sáng thế 21:25

Sáng thế 21:25 BPT

Sau đó Áp-ra-ham phàn nàn cùng A-bi-mê-léc về vụ những tôi tớ của vua chiếm đoạt một giếng nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share