Sáng thế 11:21

Sáng thế 11:21 BPT

Sau đó Rêu sống thêm 207 năm nữa, sinh con trai con gái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share