Ê-xê-chiên 37:27

Ê-xê-chiên 37:27 BPT

Ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ làm Thượng Đế chúng, còn chúng sẽ làm dân ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share